Whose number is this

Zapewne wszyscy są świadomi już, że dzisiejszy świat pozwala im na bardzo dużo. Każdy próbuje go całkowicie zużytkowywać, sprawdzając i testując nowoczesne opcje. Większość z nich związana jest ze strefą telefoniczną, więc to głównie w niej pojawiają się nowatorskie sprzęty…